Het nieuwe digitale agentschap: The Rotterdam Way

Digital agency Rotterdam

Het Rotterdam Model is een consolidatie van digitale functies. Het is een manier om de digitale activiteiten van een bureau te integreren. Het idee is om digitale functies onder één dak te combineren, terwijl de autonomie van elk team behouden blijft.

Dit model is ontwikkeld in de stad Rotterdam in Europa en het is gebaseerd op het idee dat digitale activiteiten efficiënter kunnen worden gemaakt door ze onder één dak te stroomlijnen. Het Rotterdamse model combineerde ook de inspanningen van marketing- en digitale teams die bij veel bureaus verdeeld waren over afdelingen. Met andere woorden, het is een nieuwe benadering van digitale operaties waarbij marketing, technologie en operaties allemaal onder één dak worden samengebracht.

Voordelen van het Rotterdam Model.

  • Verlaging van de kosten: De belangrijkste reden voor de adoptie van het Rotterdam Model is kostenbesparing. Digitale bureaus die hun activiteiten hebben geïntegreerd, hebben aanzienlijke kostenbesparingen gerealiseerd door hun afdelingen te stroomlijnen en een centrale organisatie te creëren.
  • Verhoogde productiviteit: Digitale operaties zijn nu gecentraliseerd, dus medewerkers zijn efficiënter omdat ze taken niet hoeven te herhalen.
  • Verbetering van de klantervaring: Het hebben van een gecentraliseerde digitale operatie betekent dat alle afdelingen in staat zijn om beter samen te werken. Dit betekent dat elk teamlid kan werken aan de klantervaring, in plaats van zich te richten op een bepaald onderdeel van het bedrijf.

Nadelen van het Rotterdamse model.

  • Verhoogde complexiteit: De belangrijkste uitdaging met het Rotterdamse model is dat het de complexiteit van de organisatie verhoogt. Om succesvol te zijn, moet u een strategisch plan hebben om alle afdelingen samen te brengen.
  • Organisatiecultuur: Het Rotterdamse model kan ook het risico op culturele botsingen in de organisatie vergroten.

Conclusie.

Digitale operaties zijn meer gecentraliseerd dan vroeger, wat betekent dat marketing, technologie en operaties allemaal onder één dak zijn samengebracht. Het Rotterdam Model is ontwikkeld in de stad Rotterdam in Europa en het is gebaseerd op het idee dat digitale operaties efficiënter kunnen worden gemaakt door ze onder één dak te stroomlijnen. Het Rotterdam Model combineerde ook de inspanningen van marketing- en digitale teams die verdeeld waren over afdelingen in veel bureaus. Met andere woorden, het is een nieuwe benadering van digitale operaties waarbij marketing, technologie en operaties allemaal onder één dak worden samengebracht.

Er is een nieuw digitaal agentschapsmodel dat Europa overspoelt. Het wordt het Rotterdam Model genoemd en het wordt door veel bureaus overgenomen om kosten te besparen en efficiënter te worden. In dit blogartikel leest u meer over dit nieuwe digitale agentschapsmodel en waarom u zou moeten overwegen het over te nemen als u dat nog niet hebt gedaan.